logo-mini

بلاگ

  بایگانی آرشیو ها برای مدیریت بودجه
آموزش پول به بچه ها

مادران در مورد پول ،چه چیزهایی را می توانند به فرزندانشان آموزش دهند؟

مادران از بسیاری لحاظ بهترین مربی برای درس دادن به فرزندانشان در مورد پول هستند. همانطور که روندا فرنز سردبیر پرنتینگ اسکواد اشاره کرده است، وقتی پای خرید خانگی در میان باشد، اغلب، مادران تصمیم گیرنده هستند. اگرچه روز مادر زمانی است که ما سعی می کنیم زحمات مادرانمان را جبران کنیم، ولی واقعیت این […]

بیشتر بخواند