وام مسکن یکم، بافت فرسوده

حذف شرط خانه اولی بودن برای گیرندگان تسهیلات مسکن یکم در بافتهای فرسوده شهری

سید مسلم ثابتی

سید مسلم ثابتی

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی