وام مسکن یکم

کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق مسکن یکم از ۱۳ درصد به ۱۱ درصد

سید مسلم ثابتی

سید مسلم ثابتی

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی