وام مسکن یکم

کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق مسکن یکم از ۱۳ درصد به ۱۱ درصد