وام ۲۰ میلیون جعاله

تمدید امکان اخذ وام ۲۰ میلیون جعاله تا ۲۰ میلیون تومان تا پایان آذر ماه

سید مسلم ثابتی

سید مسلم ثابتی

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی