وام مسکن یکم

کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن یکم به ۸ درصد در بافت فرسوده و ۹٫۵ درصد در سایر مناطق