وام مسکن زوجین از محل اوراق

حذف شرط تاریخ عقد (۸۵/۱/۱) جهت اخذ وام مسکن زوجین از محل اوراق

سید مسلم ثابتی

سید مسلم ثابتی

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی