وام مسکن جوانان

کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن جوانان از ۱۱ درصد به ۹ درصد.

سید مسلم ثابتی

سید مسلم ثابتی

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی