وام جعاله ۲۰ میلیون تومانی

وام جعاله با ۱۰ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. این وام از محل اوراق بوده و فقط همزمان با اخذ وام خرید قابل دریافت است.

سید مسلم ثابتی

سید مسلم ثابتی

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی