مشارکت مدنی از محل اوراق

کاهش نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی از محل اوراق به ۱۷٫۵درصد

سید مسلم ثابتی

سید مسلم ثابتی

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی