فروش اقساطی بدون سپرده

کاهش نرخ سود فروش اقساطی بدون سپرده (از محل رسوب حساب جاری) از ۲۱ درصد به ۱۸ درصد

سید مسلم ثابتی

سید مسلم ثابتی

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی