وام ۲۰ میلیون جعاله

تمدید امکان اخذ وام ۲۰ میلیون جعاله تا ۲۰ میلیون تومان تا پایان آذر ماه ادامه مطلب »

پرداخت سهم الشرکه مشارکت در ۵ مرحله

سهم الشرکه های مشارکت حداقل در ۵ مرحله و در هر مرحله فقط ۲۰ درصد مبلغ وام به حساب سازنده واریز خواهد شد. ادامه مطلب »

وام جعاله ۲۰ میلیون تومانی

وام جعاله با ۱۰ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. این وام از محل اوراق بوده و فقط همزمان با اخذ وام خرید قابل دریافت است. ادامه مطلب »

وام زوجین جوانان

زوجینی که هرکدامشان حساب جوانان داشته اند میتوانند با تجمیع امتیازهای حسابهای جوانان خود از وام زوجین جوانان استفاده کنند. ادامه مطلب »

مشارکت مدنی از محل اوراق

کاهش نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی از محل اوراق به ۱۷٫۵درصد ادامه مطلب »

وام مسکن زوجین از محل اوراق

حذف شرط تاریخ عقد (۸۵/۱/۱) جهت اخذ وام مسکن زوجین از محل اوراق ادامه مطلب »

وام مسکن جوانان

کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن جوانان از ۱۱ درصد به ۹ درصد. ادامه مطلب »

وام مسکن یکم، بافت فرسوده

حذف شرط خانه اولی بودن برای گیرندگان تسهیلات مسکن یکم در بافتهای فرسوده شهری ادامه مطلب »

وام مسکن یکم

کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن یکم به ۸ درصد در بافت فرسوده و ۹٫۵ درصد در سایر مناطق ادامه مطلب »

طرح تضمین فروش اقساطی مسکن

حذف شرط ارائه معرفی نامه از کانون انبوه سازان جهت استفاده از طرح تضمین فروش اقساطی مسکن ادامه مطلب »