۱۰ گرایش بازاریابی صنعت بانکداری

10 گرایش بازاریابی صنعت بانکداری

۱۰ گرایش بازاریابی صنعت بانکداری

سید مسلم ثابتی

سید مسلم ثابتی

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی