کارگاه آموزشی مشارکت مدنی

کارگاه آموزشی مشارکت مدنی در حوزه ناظر جنوب برگزار شد. این دوره آموزشی با حضور روسا،برخی از معاونین و  پایوران دایره تسهیلات در کلاس آموزشی حوزه ناظر توسط جناب آقای آقایی (معاون شعبه مرکزی اهواز) از ساعت ۷/۳۰ صبح الی ۱۱/۳۰ ظهر تشکیل شد.

سید مسلم ثابتی

سید مسلم ثابتی

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی