پیش خرید منزل با حساب امانی بانک مسکن

طرح ایجاد حساب امانی برای پیشفروش مسکن در بانک مسکن اجرایی شده است.  این طرح الگویی است که بر اساس آن متقاضیان مسکن می توانند حساب امانی برای پیش‌خرید مسکن در نزد این بانک‌ افتتاح و سپرده‌گذاری کنند؛ اقدامی که روشی برد – برد هم برای خریداران و هم برای بانک‌ می باشد.

با افتتاح حساب امانی نزد بانک مسکن این امید در میان متقاضیان تقویت می‌شود که تمام مراحل پیش فروش مسکن به‌گونه‌ای زیر نظر این بانک، تعیین تکلیف شود تا احتمال بروز مشکلاتی چون عدم تحویل به موقع واحد مسکونی و فروش احتمالی یک واحد مسکونی به حداقل برسد.

در این روش، بانک پیشرفت پروژه را کنترل کرده و به عنوان امانت دار مردم، پول ها را به تدریج در اختیار سازنده یا پیش فروشنده قرار می دهد.

در این پروژه های ساختمانی، وجوه پیش خریداران نزد بانک مسکن به عنوان ناظر و امین و در قالب حساب امانی نگهداری می شود و بر اساس توافق میان سازنده و بانک و مطابق با جریان نقدینگی مورد نیاز پروژه، منابع این حساب آزاد می شود.حساب امانی

در این طرح هر پیش فروشنده، برای هر پروژه می بایست فقط یک حساب امانی افتتاح کند و هر حساب امانی صرفاً به منظور پیش فروش واحدهای یک پروژه خواهد بود. در صورتی که بیش از یک پیش فروشنده، مشترکاً اقدام به پیش فروش واحدهای یک پروژه کرده باشند، حساب امانی مشترکاً به نام فروشندگان افتتاح شده و مالکیت آن مطابق با سهم الشرکۀ هر یک از کل قرارداد پیش فروش خواهد بود.

حساب امانی که حسابیست کوتاه مدت با واریز حداکثر یک میلیون ریال توسط پیش فروشنده افتتاح میشود. پس از افتتاح حساب، واریز به آن توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از پیشفروشنده ،وکیل قانونی وی و پیشخریداران ممنوع بوده و فقط بانک، در اجرای مفاد این طرح، قرارداد افتتاح حساب امانی، قانون، آییننامۀ اجرایی قانون و همچنین آرای صادره توسط مراجع قضایی و هیأت داوری، مجاز به واریز به آن خواهد بود.

بیشتر بخوانید:  بانکداری رو در رو یا خدمات آنلاین

به ازای هر یک از قراردادهای پیشفروش  باید یک فقره حساب نزد بانک به نام پیش خریدار و توسط وی به منظور ایفای تعهدات خود در قرارداد پیشفروش، افتتاح شود. پیش خریداران میتوانند کلیۀ پرداختهای نقدی خود بابت تعهدات قرارداد پیشفروش را به حساب خریدار متعلق به خود واریز نمایند.

بانک مسکن نیز تمهیدات لازم به منظور تهیه و نگاهداری صورت واریزهای هر پیش خریدار را به شکلی فراهم می نماید که وضعیت پرداختها،تعهدات آتی و تعهدات نکول شده هر پیش خریدار در هر زمان از قرارداد امانی مشخص باشد.
دوستان من در گروه مشاوره مالی اپاتان اپلیکیشن جامعی را در این زمینه تدارک دیده اند که توصیه میکنم حتما آنرا دانلود کرده و بهره ببرید.    

بنر سایت عدد

 

سید مسلم ثابتی

سید مسلم ثابتی

معاون شعبه امیر کبیر آبادان (کد 1965) و علاقه مند به مباحث مدیریتی، اقتصادی و بانکی