logo-mini

واژه یار

با مراجعه به بانکها و یا مطالعه اخبار بانکی، اقتصادی و یا مالی گاه با واژه ها و اصطلاحات نا آشنایی مواجه می شویم که آشنایی حتی مختصر با این عناوین ما را در درک بهتر شرایط بانکی و یا اخبار و اطلاعات مورد نظر یاری می کند. در این صفحه به طور مستمر واژه های بانکی و اقتصادی معرفی می گردد و توضیحاتی کاملی در این باره داده خواهد شد.

اگر اصطلاح نا آشنایی برای شما وجود دارد در دیدگاه های این صفحه بیان کنید تا به سرعت بدان پاسخ داده شود.

تسهیلات جعاله
شاخص NPL
مضاربه
نرخ ذخیره قانونی
فاینانس
ریفاینانس
مشارکت مدنی