منابع بانک چگونه تامین می شود؟

دسته بندی :

روشهای مختلفی برای تامین منابع بانک وجود دارد. این منابع انواع مختلفی نیز دارند که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

انواع منابع بانک :

منابع کوتاه مدت وجوه

۱٫ حساب جاری
۲٫ حساب های سپرده

منابع بانک
منابع بانک

حساب جاری
این نوع روش تامین منابع بانک بیشتر برای افرادی است که برای انجام کارهای تجاری گردش نقدینگی بالا دارند. بنابراین باید بتوانند سریعا پول بحساب دیگران بریزند. در این نوع حساب بانک به مشتری دسته چکی می دهد که می تواند از یک ریال تا مبالغ خیلی زیادی را در هر برگ خود جای دهد. بانک در عوض این خدمت کارمزدی دریافت نمی دارد در عوض هیچ نوع سودی نیز به این حساب ها نمی دهد.
اما با ارتباط حساب جاری با یک حساب کوتاه مدت دیگر (مانند حساب ممتاز) به عنوان حساب پشتیبان می توان هم از مزایای دسته چک استفاده کرد و هم سود سپرده را دریافت نمود.

حسابهای سپرده
سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت
سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت به سپرده هایى اطلاق مى شود که حداقل براى مدت ۳۰روز نزد بانک باقى بماند و مبلغ سپرده نیز از حداقل مبلغ ۵۰/۰۰۰ ریال تعیین شده براى افتتاح کمتر نباشد.
ملاک محاسبه سود سپرده هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت حداقل مانده در روز مى باشد . مشروط بر اینکه حداقل مبلغ سپرده براى بار اول ۳۰ روز نزد بانک باقى بماند.
مبلغ اولیه افتتاح حساب سرمـایه گذارى کوتاه مـدت حداقل (۵۰/۰۰۰) ریال بوده و مانده آن جـهت تعلق سـود هیچگاه نباید از(۵۰/۰۰۰) ریال کمتر باشد.
سود سپرده هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت در آخرین روز کارى هر ماه محاسبه میشود.
به سپرده هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت افتتاح شده در طی ماه ، در پایان ماه سودى معادل تعداد روزهاى سپرده گذارى محاسبه و پرداخت میشود.
فرمول محاسبه سود سپرده هاى کوتاه مدت به قرار ذیل می باشد:

نحوه محاسبه سود کوتاه مدت

سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت

طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی سپرده بلندمدت شامل سرمایه گذاری های یک ساله می باشد.
در صورت فسخ حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت قبل از سررسید سود پرداختی به شما با توجه به مدت توقف سپرده نزد بانک پرداخت خواهد شد. همچنین علاوه بر رعایت شرایط عمومی، در صورت عدم مراجعه شما به بانک در زمان انقضاء سررسید، سپرده تمدید شده تلقی می گردد.

سپرده های ارزی

سپرده های ارزی می تواند از نوع جاری، پس انداز،‌ کوتاه مدت یا کوتاه مدت ویژه با تمام امکانات و قابلیت های این نوع سپرده ها باشد. به سپرده کوتاه مدت ارزی شما به صورت روز شما رو بر مبنای حداقل موجودی سود پرداخت می شود. سپرده های کوتاه مدت ویژه ارزی در سررسید های یک، ‌دو، سه، شش، نه و دوازده ماهه افتتاح شده و سود آن ها به صورت ماهیانه پرداخت خواهد شد.

وجوه قرض گرفته شده

وجوهی است که بانک ها برای مدت معینی از سایر بانک ها قرض می گیرند. بعلت عدم افشای اطلاعاتی کامل عمومی میزان این وجوه مشخص نیست

قرض وجوه از بانک مرکزی

بانک مرکزی بانکدار بانکهای تجاری است و به گونه ای منابع بانک های دیگر را تامین می کند. بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی حساب دارند. بانک مرکزی به عنوان بانکدار بانکهای تجاری، خدماتی را که این بانکها به مشتریان خود ارائه می دهند، در اختیار بانکهای تجاری قرار می دهد ..

وام دهنده نهایی: این وظیفه بانک مرکزی نیز یکی از وظایف مهمی است که بانک مرکزی عهده دار است. هنگامی که بانکهای تجاری دچار کمبود نقدینگی می گردند یا در بحرانهای بانکی، وظیفه بانک مرکزی کمک به بانکهای تجاری است. بنابراین بانک مرکزی وام دهنده نهایی به بانکهای تجاری خوانده می شود .

سرمایه بانک

سرمایه بانک که جزیی از منابع بانک است بطور کلی شامل سهام منتشره و سود انباشته شده است.‌این دو منبع که سرمایه بانک را تشکیل می‌دهند برای بانک تعهدی برای پرداخت در‌اینده را‌ایجادنمی‌کنند، لذا از‌این جهت با سایر منابع که برای بانک در‌اینده تعهدی برای پرداخت‌ایجاد می‌کند، متفاوت هستند. سرمایه بانک برای جذب زیان‌های عملیاتی که در نتیجه فعالیت‌ها بانک روی می‌دهد، می‌بایست کافی باشد. مراجع قانون گذاری به جهت‌اینکه در مورد حفظ سطح مناسبی از سرمایه در بانک مطمئن نبودند، بانک‌ها را مجبور ساختند تا حداقل سرمایه‌ای را نگهداری کنند. از‌این طریق بانک‌هامی‌توانند در مقابل زیان‌های عملیاتی خود مقاومت نموده ودر نتیجه، اطمینان جامعه را در مورد سیستم بانکی افزایش دهند.

۴ ۱ vote
Article Rating
کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments