مزایای جدید حساب ممتاز بانک مسکن

با توجه به افزایش سقف تسهیلات اعطایی از محل اوراق ، میزان اوراق دریافتی دارندگان حساب ممتاز بانک مسکن تغییر کرد و عایدی ناشی از باردهی اوراق به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد.

طبق محاسبات جدید تخصیص اوراق، به دارنده حساب ممتاز در مدت ۶ ماه با فرض به اولویت رسیدن معادل نصف متوسط موجودی و حداکثر تا سقف ۳۶ میلیون تومان اوراق تعلق خواهد گرفت. به عبارت دیگر اگر دارنده حساب ممتاز بانک مسکن ۷۲ میلیون تومان در حساب خود داشته باشد. علاوه بر اینکه ماهانه ۱۱ درصد سود روز شمار دریافت میکند ، پس از ۶ ماه ۳۶ میلیون تومان اوراق خواهد داشت. پس سود سپرده گذار اینگونه خواهد بود:

بیشتر بخوانید:  وام اوراق بانک مسکن چیست؟

سود ۱۱ درصد ماهانه :۶۵۱ هزار تومان

عایدی ناشی از تخصیص اوراق : ۳۶ میلیون تومان اوراق ( ۷۲ برگ اوراق با ارزش هر برگ ۷۵ هزار تومان) برابر است با ۵میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در ۶ ماه یا ماهانه ۹۰۰ هزار تومان.

تومان۶۵۱۰۰۰+ تومان ۹۰۰۰۰۰= ۱۵۵۱۰۰۰ تومان ماهانه یا سود بالاتر ۲۶ درصد

سقف اوراق قابل تخصیص حساب ممتاز بانک مسکن  طبق جدول زیر خواهد بود:

سقف اوراق قابل تخصیص (میلیون ریال) حداقل مدت انتظار (ماه) ضریب (برابر متوسط موجودی)
۳۶۰ ۶ ۵ دهم
۳۷۰ ۹ ۷۵ صدم
۳۸۰ ۱۲ یک برابر
۴۱۰ ۱۸ ۲ برابر
۴۴۰ ۲۴ ۳ برابر
۴۷۰ ۳۰ ۴ برابر
۵۰۰ ۳۶ ۵ برابر
بیشتر بخوانید:  سپرده ممتاز اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی خاص

 

 

برای اطلاع از آخرین قیمت اوراق می توانید به این لینک ( +++) مراجعه کنید

برای اطلاع از اینکه  اوراق به شما تعلق گرفته یا خیر به این سایت (+++) مراجعه کنید.

 

حساب ممتاز بانک مسکن

حساب ممتاز

 

 

سید مسلم ثابتی

سید مسلم ثابتی

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی