فروش اقساطی تدریجی تسهیلات مشارکت بانک مسکن

تسهیلات مشارکت یا ساخت مسکن از عمده تسهیلاتیست که بانک مسکن به متقاضیان پرداخت می کند. همانگونه که در پستهای قبلی نیز شرایط و فرایند وام ساخت یا مشارکت بیان شد، سازنده بایست همزمان با پایان یافتن عملیات ساخت، نسبت به قسط بندی واحد یا واحدهای خود اقدام کند. در این پست به شرح مطالبی پیرامون تقسیط تسهیلات مشارکت بانک مسکن به دو صورت فروش اقساطی تدریجی یا عادی می پردازم.

پس از پایان یافتن ساخت پروژه دو حالت برای سازنده متصور است. نخست اینکه شریک یا سازنده توانسته رد موعد مقرر وقبل از سررسید دوران مشارکت خود نسبت به اخذ پایانکار و تهیه اسناد تفکیک شده واحدها اقدام کند یا خیر.  در این صورت بدون هیچگونه مشکل خاصی سازنده میتواند ضمن ارائه اسناد تفکیک شده با بانک و تشکیل پرونده جهت فروش اقساطی هر واحد به طور جداگانه، نسبت به قسط بندی بنام خود یا خریدار واحد اقدام کند.

اما حالت دیگری نیز متصور است و آن اینکه سازنده بنا به دلایلی از جمله تخلف ساخت، یا طول کشیدن بیش از اندازه امور اداری تهیه مدارک با وجود پایان یافتن ساخت و قابل سکونت بودن واحد، در موعد مقرر نتوانسته به هر علتی نسبت به اخذ پایانکار یا سند های مجزا اقدام کند.

در این حالت سازنده میتواند ضمن ارائه درخواستی به بانک نسبت به فروش تدریجی واحد های خود اقدام کند.

فروش اقساطی تدریجی تسهیلات مشارکت:

به موجب قرارداد مشارکتی که سازنده در ابتدای ساخت با بانک منعقد کرده متهد است نسبت به اتمام عملیات ساخت و تعیین تکلیف تسهیلات دریافتی از بانک در طی دوره معینی اقدام کند. با این وجود به دلایلی منطقی ممکن است که سازنده نتواند به تعهدات خود در مدت زمان معین عمل کند می تواند با ارائه درخواستی نسبت به فروش تدریجی واحدهای خود اقدام کند. مزیت بزرگ این گزینه اینست که از تاریخ فروش اقساطی به بعد وام مشارکت سازنده دیگر مشمول سود مشارکت نخواهد بود و با قسط بندی ماهیانه تسهیلات ساخت دریافتی، سازنده یا خریدار واحد بایستی اقساط را ماهیانه پرداخت کند.

بیشتر بخوانید:  همه چیز درباره سود مشارکت در وام های ساخت مسکن

البته فروش تدریجی به منزله تعیین تکلیف نهایی نبوده و سازنده یا خریدار -که بنام وی فروش اقساطی تدریجی انجام گرفته- در مهلت مقرر که حداکثر یکسال می باشد باید نسبت به اخذ و ارائه پایانکار ساختمان و ارائه اسناد تک برگ و پس از آن انتقال قطعی واحد مورد معامله در قبال ترهین آن واحد اقدام نماید.

فروش اقساطی تدریجی

فروش اقساطی تدریجی

هنگام فروش اقساطی تدریجی رعایت چند نکته الزامیست :

– همه ی واحدهای احداث شده بایستی به صورت همزمان فروش تدریجی شوند. به عنوان مثال اگر در یک مجتمع ۱۰ واحدی فقط خریداران ۵ واحد تمایل به فروش اقساطی داشته باشند و بقیه واحدها علاقه ای به فروش اقساطی نداشته باشند یا اینکه خریداری برای بقیه واحدها وجود ندارد و سازنده تصمیم به قسط بندی آنها ندارد، در این حالت امکان فروش اقساطی تدریجی وجود نداشته و سازنده باید نسبت به تشکیل پرونده برای همه واحدها اقدام و بعد درخواست فروش اقساطی تدریجی خود را به شعبه ارائه دهد.

بیشتر بخوانید:  خلق پول توسط بانک ها

– با وجودی که پایانکار اخذ نشده اما عملیات ساخت واحدها باید تکمیل شده باشد و تمامی انشعابات اب و برق و … نصب شده و قابل استفاده باشند و به عبارتی دیگر منزل به طور کامل قابل سکونت باشد. این موضوع طی بازدید ارزیاب از ملک مورد بررسی قرار میگیرد.

-سهم الشرکه بانک باید به طور کامل در ملک هزینه شده باشد.

– همزمان با فروش اقساطی تدریجی نمیتوان وام جعاله یا تسهیلات اضافه تر دیگری دریافت کرد.

البته در مواردی مانند اینکه پیشرفت پروژه کمتر از ۱۰۰ درصد باشد یا اینکه به تعداد واحدهای احداثی خریدار وجود نداشته باشد تا سازنده جهت تشکیل پرونده به بانک معرفی کند، شریک بانک یا سازنده میتوانید باز هم درخواست خود را به شعبه ارائه نماید اما تصمیم گیری نهایی درباره فروش اقساطی تدریجی به عهده مدیریت استان خواهد بود.

وثایق قابل قبول جهت فروش اقساطی تدریجی :

  • ضامن کسر از حقوق دولتی به نحوی که مبلغ کسر شده از حقوق تکافوی اقساط را بنماید.
  • وثیقه ملکی جداگانه
  • سپرده های سرمایه گذاری (اوراق مشارکت، قرض الحسنه و …)
  • دو ضامن غیر کارمند تایید شده توسط شعبه

 

 

 

 

سید مسلم ثابتی

سید مسلم ثابتی

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی