تسهیلات مشارکت بدون سپرده بانک مسکن

تسهیلات مشارکت بدون سپرده بانک مسکن

دسته بندی :

بانک مسکن در راستای چشم انداز و اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود وهمچنین استفاده بهینه بر منابع و مصارف خود هر ساله برنامه ای را مدون و به شعب خود ابلاغ  میکند که طی آن، برنامه های راهبردی و  خط مشی تسهیلاتی بانک مسکن به شعب اطلاع رسانی شده و شعب موظف به رعایت آن می باشند.

این برنامه که بنام سیاست های اعتباری خوانده می شود تاثیری بر رویه دیگر تسهیلات از جمله وامهای از محل اوراق ، مسکن یکم ، جوانان و صندوق پس انداز مسکن نداشته و صرفا تسهیلات مشارکت بدون سپرده یا خرید بدون سپرده  را که با استفاده از منابع داخلی بانک تامین می شود در بر می گیرد.

البته همانگونه که بیان شد این دسته از تسهیلات از منابع داخلی بانک بوده و اعطا یا عدم اعطای در هر شعبه بنا بر شرایط شعبه و همچنین شرایط درخواست کننده تسهیلات می باشد . لذا تشریح این نوع تسهیلات صرفا جهت آشنایی هم میهنان بوده و شعب الزامی در پرداخت آن به متقاضیان ندارند.

تسهیلات مشارکت بدون سپرده بانک مسکن

مهمترین بخش سیاستهای اعتباری هر سال، تسهیلات مشارکت بدون سپرده جهت ساخت مسکن یا همان تسهیلات مشارکت می باشد که به دو بخش اصلی وام ساخت انفرادی و یا وام ساخت مجتمع سازی قابل تقسیم است. وام انفرادی که از نامش پیداست تسهیلاتیست که به پروژه های ساخت یک واحدی تعلق میگیرد و وام مجتمع سازی نیز پروژه های دو واحد به بالا را در بر می گیرد.

در سال ۱۳۹۷ متقاضیان تسهیلات مشارکت بدون سپرده، بدون خرید اوراق و یا بدون سپرده گذاری در حسایهای صندوق (مانند مسکن یکم و یا جوانان) می توانند تا سقف مبلغ زیر به ازای هر واحد تسهلات دریافت کنند:

در تهران:  ۷۰۰ میلیون ریال

در مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت: ۶۰۰ میلیون ریال

در سایر شهرها: ۵۰۰ میلیون ریال

در مناطق کمتر توسعه یافته شهری ۴۰۰ میلیون ریال

البته متخصصان و کارشناسان بخش مسکن که دالرای مدارک مرتبط باشند میتوانند از سقف تسهیلات مشارکت بدون سپرده بالاتری استفاده کنند. دارندگان پروانه اشتغال انبوه سازی، دارندگان پروانه اشتغال مهندسی عمران و معماری و همچنین صاحبان پروانه اشتغال بکار کاردانی فنی ساختمان به شرط گذشت ۵ سال از تاریخ صدور پروانه در صورت تقاضا میتوانند از تسهیلات بدون سپرده به میزان ۲۰۰ میلیون ریال بیشتر از آنچه در بالا قید شد، استفاده کنند.

مدت قراردادهای تسهیلات مشارکت بدون سپرده:

مدت مشارکت از زمان انعقاد قرارداد با بانک و ترهین سند در دفترخانه شروع شده و همزمان با تعیین تکلیف تسهیلات ساخت (قسط بندی یا تسویه نقدی) به پایان می رسد. حداکثر این مدت برای پروژه های ساخت تا ۵ واحد ۱۵  ماه، از ۶ واحد تا ۲۰ واحد ۲۰ ماه، ۲۱ تا ۵۰ واحد ۲۴ ماه، ۵۱ تا ۱۰ واحد ۳۰ ماه و ۱۰۱ واحد به بالا ۳۶ ماه است.

بعد از پایان فرصت مذکور و در صورت عدم تعیین تکلیت تسهیلات، وام سررسید گذشته محسوب و به آن جریمه تعلق خواهد گرفت که نرخش ۶ درصد بیشتر از نرخ اصلی می باشد.

البته در صورت ارائه دلایل قابل قبول و موافقت شعبه و تحت شرایطی ازجمله میزان پیشرفت پروژه، حجم پروژه، نظر کارشناس بانک و …. میتوان مدت قرارداد را تا مدت محدودی تمدید کرد. بدیهیست که در دوران تمدید نرخ سود تسهیلات مطابق با نرخ سود اولیه قرارداد ادامه پیدا خواهد کرد و صرفا همان ۶ درصد اضافه تر که میزان جریمه است به بدهی اضافه نخواهد شد.

تسهیلات مشارکت بدون سپرده

تعیین تکلیف تسهیلات مشارکت بدون سپرده:

فردی که تسهیلات مشارکت بدون سپرده از بانک مسکن دریافت نموده از دو طریق میتواند تسهیلات دریافتی خود را تعیین تکلیف کند.

روش اول تسوه نقدذی است که یم بایست مبلغ اصل تسهیلات همراه با سود متعلقه در طول دوران مشارکت به بانک پرداخت شود.

روش دوم قسط بندی تسهلات بر روی واحدهای احداثی می باشد که در این حالت سازنده میتواند با توجه به انفرادی یا زوجین بودن متقاضی تسهیلاتی که جهت ساخت گرفته شده را همراه با سود آن تا سقف مدت ۸ سال و به شرح زیر قسط بندی کند:

اگر مشتری تقاضای قسط بندی انفرادی داشته باشد تا سقف ۴۰ میلیون تومان به ازای هر واحد فارغ از شهر محل تسهیلات (تهران، بالای ۲۰۰ هزار نفر یا …)

 اگر مشتری تقاضای قسط بندی به صورت زوجین داشته باشد تا سقف ۷۰ میلیون تومان در تهران و ۶۰ میلیون تومان در سایر شهرها (مراکز استان، بالای ۲۰۰ هزار نفر و …)

لذا با توجه به اینکه مبلغ وام اخذ شده به ازای هر واحد بیشتر از مبلغ قسط بندی است، سازنده باید مابه التفاوت این مبلغ را هنگام قسط بندی به بانک برگرداند. به عنوان مثال اگر فردی در تهران برای پروژه ۱۰ واحدی خود مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان وام دریافت کرده باشد (۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان به ازای هر واحد) و در طول دوران مشارکت هم ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان سود نصیبش شده، پس بدهی وی در زمان تقسیط ۷۳۰ میلیون تومان می باشد. با اینحال وی نمیتواند همه ی ۷۳۰ میلیون تومان را قسط بندی کرده زیرا سهم هر واحد ۷۳ میلیون تومان و بیش از سقف مقرر خواهد شد. 

در این حالت اگر سازنده قصد قسط بندی به صورت انفرادی داشته باشد باید ۳۳ میلیون تومان را نقدا به بانک برگرداند و اگر منزلی را به زوجی فروخته که آنها تصمیم داشته باشند به صورت زوجین قسط بندی کنند میتواند ۷۰ میلیون را قسط بندی کرده و ما بقی آن یعنی ۳ میلیون تومان را به بانک برگرداند.

البته از آنجا که ممکن است برگشت وجه نقد توسط سازنده در پایان عملیات ساخت کمی مشکل باشد، بانک مسکن راهکاری برای این مشکل اندیشیده بدین نحو که میتوان تحت شرایطی مبلغ قسط بندی را از آنچه ذکر شد بیشتر کرد بدین صورت که متقاضی میتواند علاوه بر مبلغ قسط بندی به میزان  مشخصی با استفاده از امتیاز خرید اوراق، مبلغ قسط بندی را افزایش دهد. این افزایش طبقبق جدول زیر است:

در قسط بندی به روش انفرادی:

در تهران: به مبلغ ۲۰ میلیون تومان بیشتر با استفاده از خرید اوراق

در شهرهای بزرگ و بالای ۲۰۰ هزار نفر: به مبلغ  ۱۰ میلیون تومان به ازای خرید اوراق

در قسط بندی به روش زوجین:

در تهران: به مبلغ ۳۰ میلیون تومان بیشتر با استفاده از خرید اوراق

در شهرهای بزرگ و بالای ۲۰۰ هزار نفر: به مبلغ  ۲۰ میلیون تومان به ازای خرید اوراق

نرخ سود این قسمت از تسهیلات که مازاد بر قسط بندی سهم الشرکه است و از محل اوراق تامین می شود، تابع نرخ تسیلات اوراق بوده و در حال حاضر ۱۷٫۵ درصد و بازپرداخت آن ۱۲ ساله است.

[su_divider top=”no” style=”double” divider_color=”#ff8e3c” size=”2″]

جداول زیر خلاصه ای است از تقسیط مشارکت بدون سپرده بانک مسکن که در بالا ذکر شد:

سقف قسط بندی تسهیلات مشارکت در حالت انفرادی (مبالغ به ریال)

[table id=2 /]

سقف قسط بندی تسهیلات مشارکت در حالت زوجین (مبالغ به ریال)

[table id=3 /]

[su_button url=”https://t.me/khanehdarshavim” target=”blank” style=”3d” background=”#2bafff” color=”#d8fbff” size=”6″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: location-arrow” text_shadow=”0px 1px 0px #00319b”]در این کانال عضو شده و با انواع وام مسکن به زبانی ساده آشنا شوید.[/su_button]

[su_button url=”http://maskanbankblog.com/applications/” style=”3d” background=”#8cff21″ color=”#005f16″ size=”6″ wide=”yes” center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: mobile” text_shadow=”0px 1px 0px #ffffff”]اپلیکیشن های مفیدی در رابطه با انواع وام های مسکن دانلود کنید.[/su_button]

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی

30
دیدگاه بگذارید

Please Login to comment
avatar
14 Comment threads
16 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
13 Comment authors
سید مسلم ثابتیحمیدسحرصنممحمد Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
حمید
Guest
حمید

با سلام
من کارمند هستم
آیا می شود هنگام دریافت وام مسکن یکم زوجین، هم ضامن خود و هم ضامن همسرم شوم؟
سپاسگزارم برای سایت خوبتون و نیز زمانی که جهت پاسخگویی به پرسش های ما صرف می نمایید.

حمید
Guest
حمید

سلام
من در زمان مجردی وام مسکن یکم ثبت نام کردم
حالا که ازدواج کردم اگر بخواهم وام زوجین بگیرم
آیا خانمم هم باید در آن بانکی که حساب باز کردم حساب باز کند؟
البته من چون شهرستان محل سکونتم رو عوض کرد مسلما بانکی که حساب باز کردم در شهرستان پیشین می باشد ولی می خواهم اگر خدا بخواهد در شهرستان جدید خانه خریداری کنم.
در این صورت نحوه ثبت نام همسرم برای گرفتن وام مسکن یکم زوجین و انتقال وام خودم به شهر جدید چگونه خواهد بود؟
سپاسگزارم

سحر
Guest
سحر

سلام وقت بخیر اقای ثابتی پدرم بخواد یه وام ۱۰ یا ۲۰ ملیونی با سندش بگیره حتما باید اوراق بخره؟مرسی از پاسخگوییتون

صنم
Guest
صنم

سلام قربان
ممنون از سایت خوبتون
آیا مدت وام جعاله ۲۰ میلیون تومانی تموم شده یا این خبر صحت داره که تو بعضی سایتها نوشته تا شهریور تمدید شده؟
وام بدون سپرده ۱۰ میلیون تومانی چطور؟ هنوز فرصت هست از این وام استفاده کرد؟

محمد
Guest
محمد

سلام من خودم ی وام مسکن یکم دارم و۲۵ملیون بهم تعلق میگیره برای خرید خونه اقدام کردم وخونه خودش ی وام ۲۵ملیونی داره ایا میتونم این دو وام رو باهم دریافت کنم

mohsen
Guest
mohsen

سلام
آیا میتوانم روی ملکی که قبلا خریداری کرده ام و سندش هم صادر شده و البته هیچ وامی دریافت نکرده ام روی این ملک وام بدون سپرده از طریق اوراق دریافت کنم

mohsen
Guest
mohsen

سلام
بنده ملکی که ارزشش ۸۰۰ میلیون است را میخواهم خریداری کنم آیا میتوانم از طریق اوراق ۲۰۰ میلیون از بانک مسکن وام دریافت کنم

عابد
Guest
عابد

باسلام
میخواستم بپرسم برای دریافت وام مسکن زوجین بانرخ ۸درصد حتماباید سپرده داشته باشیم بمدت ۱سال؟
نمیشه وام زوجین باسود ۸درصد بجای سپرده اوراق بخریم؟
اما سودش ۸درصدوشرایطش همون مواردسپرده باشه

عادل
Guest
عادل

سلام. سایت عالی
من میخام در اصفهان وام برای ساخت بگیرم سه واحد
حداکثر وام ترکیبی (اوراق،جعاله،تسه ۲۰ میلیونی،..)روی هم برای هر واحد چقدر است و مبلغ قسط چقدر هست؟
ضمنا برای ضمانت کل وام ترکیبی فقط سند کفایت میکنه یا برای هر کدوم باید جدا وثیقه گذاشت؟
با تشکر

مارال
Guest
مارال

با سلام و ممنون از سایت خوبتون.سوال بنده در خصوص وام ایثار گری مسکن هست. آیا به واحد مسکونی با ارزش نزدیک به ۴۰۰ ملیون که از وام مسکن ۴۰ ملیونی استفاده کرده است و در حال ساخت میباشد وام ایثارگری تعلق میگیرد یا خیر؟ به عبارتی آیا میتوان برای یک واحد مسکونی توام از وام مسکن و وام ایثار گری استفاده کرد یا خیر؟

رضوان نیا
Guest
رضوان نیا

سلام ممنون از پاسخگویی خوب شما
بنده قبلاً وام ۳۵ میلیونی مسکن و ۱۰میلیونی جعاله سال ۹۵ دریافت کردم. امکان دریافت وام ۸۰ میلیونی یا بیشتر روی همین سند هست؟ آیا نیاز به تسویه وام قبلی هست.؟
در صورت تسویه وام قبلی تا چه مقدار میتونم وام بگیرم از طریق اوراق ؟ ممنون از پاسخگویی شما
درضمن ساکن شهر تهران هستم.

محسن
Guest
محسن

سلام جناب اقای ثابتی ممنون از کانال و وبلاگ خوب و کاربردیتون یه سوال داشتم من و همسرم دوماه دیگه یکسال سپرده گذاری مسکن یکم تمام میشه و میتونیم واممون رو بگیریم شنیدم قراره سود به هشت درصد و مبلغ وام از شصت میلیون به نفری هشتاد میلیون افزایش پیدا کنه ایا حقیقت داره؟ و اگر باشه شامل ما هم میشه؟تا دو ماه دیگه احتمالش هست تصویب و اجرایی بشه؟ وایا باید بیشتر پول بمونه تو حساب که وام بشه هشتاد میلیون؟ ممنون میشم اکه پاسخ بدید سپاس

وحید
Guest
وحید

سلام
با توجه به اینکه سود وام مسکن یکم کاهش یافته ایا این کاهش برای بنده که هفته گذشته تشکیل پرونده دادم هم اعمال میشه یا نه

امیر
Guest
امیر

با سلام و عرض خسته نباشید بابت وبلاگ بسیار جامع و کامل شما
بنده وامی دارم که حدوداً ۱ سال از دریافت آن گذشته است و قرارداد مربوط به این وام ۱۰ ساله است.
سوال من این است که آیا این امکان وجود دارد تا قرارداد خود را از ۱۰ ساله به ۵ ساله تبدیل کنم و به تبع آن میزان پرداختی مربوط به اقساط خود را افزایش دهم ؟