تسهیلات مشارکت بدون سپرده بانک مسکن

منتشرشده توسط سید مسلم ثابتی در تاریخ

بانک مسکن در راستای چشم انداز و اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود وهمچنین استفاده بهینه بر منابع و مصارف خود هر ساله برنامه ای را مدون و به شعب خود ابلاغ  میکند که طی آن، برنامه های راهبردی و  خط مشی تسهیلاتی بانک مسکن به شعب اطلاع رسانی شده و شعب موظف به رعایت آن می باشند.

این برنامه که بنام سیاست های اعتباری خوانده می شود تاثیری بر رویه دیگر تسهیلات از جمله وامهای از محل اوراق ، مسکن یکم ، جوانان و صندوق پس انداز مسکن نداشته و صرفا تسهیلات مشارکت بدون سپرده یا خرید بدون سپرده  را که با استفاده از منابع داخلی بانک تامین می شود در بر می گیرد.

البته همانگونه که بیان شد این دسته از تسهیلات از منابع داخلی بانک بوده و اعطا یا عدم اعطای در هر شعبه بنا بر شرایط شعبه و همچنین شرایط درخواست کننده تسهیلات می باشد . لذا تشریح این نوع تسهیلات صرفا جهت آشنایی هم میهنان بوده و شعب الزامی در پرداخت آن به متقاضیان ندارند.

تسهیلات مشارکت بدون سپرده بانک مسکن

مهمترین بخش سیاستهای اعتباری هر سال، تسهیلات مشارکت بدون سپرده جهت ساخت مسکن یا همان تسهیلات مشارکت می باشد که به دو بخش اصلی وام ساخت انفرادی و یا وام ساخت مجتمع سازی قابل تقسیم است. وام انفرادی که از نامش پیداست تسهیلاتیست که به پروژه های ساخت یک واحدی تعلق میگیرد و وام مجتمع سازی نیز پروژه های دو واحد به بالا را در بر می گیرد.

در سال ۱۳۹۷ متقاضیان تسهیلات مشارکت بدون سپرده، بدون خرید اوراق و یا بدون سپرده گذاری در حسایهای صندوق (مانند مسکن یکم و یا جوانان) می توانند تا سقف مبلغ زیر به ازای هر واحد تسهلات دریافت کنند:

در تهران:  ۷۰۰ میلیون ریال

در مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت: ۶۰۰ میلیون ریال

در سایر شهرها: ۵۰۰ میلیون ریال

در مناطق کمتر توسعه یافته شهری ۴۰۰ میلیون ریال

البته متخصصان و کارشناسان بخش مسکن که دالرای مدارک مرتبط باشند میتوانند از سقف تسهیلات مشارکت بدون سپرده بالاتری استفاده کنند. دارندگان پروانه اشتغال انبوه سازی، دارندگان پروانه اشتغال مهندسی عمران و معماری و همچنین صاحبان پروانه اشتغال بکار کاردانی فنی ساختمان به شرط گذشت ۵ سال از تاریخ صدور پروانه در صورت تقاضا میتوانند از تسهیلات بدون سپرده به میزان ۲۰۰ میلیون ریال بیشتر از آنچه در بالا قید شد، استفاده کنند.

مدت قراردادهای تسهیلات مشارکت بدون سپرده:

مدت مشارکت از زمان انعقاد قرارداد با بانک و ترهین سند در دفترخانه شروع شده و همزمان با تعیین تکلیف تسهیلات ساخت (قسط بندی یا تسویه نقدی) به پایان می رسد. حداکثر این مدت برای پروژه های ساخت تا ۵ واحد ۱۵  ماه، از ۶ واحد تا ۲۰ واحد ۲۰ ماه، ۲۱ تا ۵۰ واحد ۲۴ ماه، ۵۱ تا ۱۰ واحد ۳۰ ماه و ۱۰۱ واحد به بالا ۳۶ ماه است.

بعد از پایان فرصت مذکور و در صورت عدم تعیین تکلیت تسهیلات، وام سررسید گذشته محسوب و به آن جریمه تعلق خواهد گرفت که نرخش ۶ درصد بیشتر از نرخ اصلی می باشد.

البته در صورت ارائه دلایل قابل قبول و موافقت شعبه و تحت شرایطی ازجمله میزان پیشرفت پروژه، حجم پروژه، نظر کارشناس بانک و …. میتوان مدت قرارداد را تا مدت محدودی تمدید کرد. بدیهیست که در دوران تمدید نرخ سود تسهیلات مطابق با نرخ سود اولیه قرارداد ادامه پیدا خواهد کرد و صرفا همان ۶ درصد اضافه تر که میزان جریمه است به بدهی اضافه نخواهد شد.

تسهیلات مشارکت بدون سپرده

تعیین تکلیف تسهیلات مشارکت بدون سپرده:

فردی که تسهیلات مشارکت بدون سپرده از بانک مسکن دریافت نموده از دو طریق میتواند تسهیلات دریافتی خود را تعیین تکلیف کند.

روش اول تسوه نقدذی است که یم بایست مبلغ اصل تسهیلات همراه با سود متعلقه در طول دوران مشارکت به بانک پرداخت شود.

روش دوم قسط بندی تسهلات بر روی واحدهای احداثی می باشد که در این حالت سازنده میتواند با توجه به انفرادی یا زوجین بودن متقاضی تسهیلاتی که جهت ساخت گرفته شده را همراه با سود آن تا سقف مدت ۸ سال و به شرح زیر قسط بندی کند:

اگر مشتری تقاضای قسط بندی انفرادی داشته باشد تا سقف ۴۰ میلیون تومان به ازای هر واحد فارغ از شهر محل تسهیلات (تهران، بالای ۲۰۰ هزار نفر یا …)

 اگر مشتری تقاضای قسط بندی به صورت زوجین داشته باشد تا سقف ۷۰ میلیون تومان در تهران و ۶۰ میلیون تومان در سایر شهرها (مراکز استان، بالای ۲۰۰ هزار نفر و …)

لذا با توجه به اینکه مبلغ وام اخذ شده به ازای هر واحد بیشتر از مبلغ قسط بندی است، سازنده باید مابه التفاوت این مبلغ را هنگام قسط بندی به بانک برگرداند. به عنوان مثال اگر فردی در تهران برای پروژه ۱۰ واحدی خود مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان وام دریافت کرده باشد (۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان به ازای هر واحد) و در طول دوران مشارکت هم ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان سود نصیبش شده، پس بدهی وی در زمان تقسیط ۷۳۰ میلیون تومان می باشد. با اینحال وی نمیتواند همه ی ۷۳۰ میلیون تومان را قسط بندی کرده زیرا سهم هر واحد ۷۳ میلیون تومان و بیش از سقف مقرر خواهد شد. 

در این حالت اگر سازنده قصد قسط بندی به صورت انفرادی داشته باشد باید ۳۳ میلیون تومان را نقدا به بانک برگرداند و اگر منزلی را به زوجی فروخته که آنها تصمیم داشته باشند به صورت زوجین قسط بندی کنند میتواند ۷۰ میلیون را قسط بندی کرده و ما بقی آن یعنی ۳ میلیون تومان را به بانک برگرداند.

البته از آنجا که ممکن است برگشت وجه نقد توسط سازنده در پایان عملیات ساخت کمی مشکل باشد، بانک مسکن راهکاری برای این مشکل اندیشیده بدین نحو که میتوان تحت شرایطی مبلغ قسط بندی را از آنچه ذکر شد بیشتر کرد بدین صورت که متقاضی میتواند علاوه بر مبلغ قسط بندی به میزان  مشخصی با استفاده از امتیاز خرید اوراق، مبلغ قسط بندی را افزایش دهد. این افزایش طبقبق جدول زیر است:

در قسط بندی به روش انفرادی:

در تهران: به مبلغ ۲۰ میلیون تومان بیشتر با استفاده از خرید اوراق

در شهرهای بزرگ و بالای ۲۰۰ هزار نفر: به مبلغ  ۱۰ میلیون تومان به ازای خرید اوراق

در قسط بندی به روش زوجین:

در تهران: به مبلغ ۳۰ میلیون تومان بیشتر با استفاده از خرید اوراق

در شهرهای بزرگ و بالای ۲۰۰ هزار نفر: به مبلغ  ۲۰ میلیون تومان به ازای خرید اوراق

نرخ سود این قسمت از تسهیلات که مازاد بر قسط بندی سهم الشرکه است و از محل اوراق تامین می شود، تابع نرخ تسیلات اوراق بوده و در حال حاضر ۱۷٫۵ درصد و بازپرداخت آن ۱۲ ساله است.

جداول زیر خلاصه ای است از تقسیط مشارکت بدون سپرده بانک مسکن که در بالا ذکر شد:

سقف قسط بندی تسهیلات مشارکت در حالت انفرادی (مبالغ به ریال)

ردیفشهرسقف تقسیط مشارکت بدون سپردهسقف تقسیط اوراقجمع کل مبلغ قابل تقسیط
1تهران400.000.000200.000.000600.000.000
2شهرهای بزرگ و بالای 200 هزار نفر400.000.000100.000.000500.000.000
3سایر شهرها400.000.000------400.000.000

 

سقف قسط بندی تسهیلات مشارکت در حالت زوجین (مبالغ به ریال)

ردیفشهرسقف تقسیط مشارکت بدون سپردهسقف تقسیط اوراقجمع کل مبلغ قابل تقسیط
1تهران700.000.000300.000.0001.000.000.000
2شهرهای بزرگ و بالای 200 هزار نفر600.000.000200.000.000800.000.000
3سایر شهرها600.000.000------600.000.000

 

 

 


سید مسلم ثابتی

سید مسلم ثابتی

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی

16 دیدگاه

عابد · خرداد ۲, ۱۳۹۷ در ۳:۰۱ ب.ظ

باسلام
میخواستم بپرسم برای دریافت وام مسکن زوجین بانرخ ۸درصد حتماباید سپرده داشته باشیم بمدت ۱سال؟
نمیشه وام زوجین باسود ۸درصد بجای سپرده اوراق بخریم؟
اما سودش ۸درصدوشرایطش همون مواردسپرده باشه

  سید مسلم ثابتی

  سید مسلم ثابتی · خرداد ۳, ۱۳۹۷ در ۱۲:۲۷ ب.ظ

  سلام. بله، حتما باید سپرده مسکن یکم افتتاح کرده باشید.

عادل · اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۷ در ۴:۴۶ ب.ظ

سلام. سایت عالی
من میخام در اصفهان وام برای ساخت بگیرم سه واحد
حداکثر وام ترکیبی (اوراق،جعاله،تسه ۲۰ میلیونی،..)روی هم برای هر واحد چقدر است و مبلغ قسط چقدر هست؟
ضمنا برای ضمانت کل وام ترکیبی فقط سند کفایت میکنه یا برای هر کدوم باید جدا وثیقه گذاشت؟
با تشکر

  سید مسلم ثابتی

  سید مسلم ثابتی · اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷ در ۵:۵۸ ب.ظ

  سلام. هنگام ساخت فقط میتوانید وام ساخت بگیرید و امکان اخذ وام جعاله یا بدون سپرده ندارید. در اصفهان واحدی ۵۰ میلیون است. / ضامن در اختیار شعبه خودتان است

   عادل · اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۷ در ۵:۰۷ ق.ظ

   ممنون از پاسخگویی شما
   فقط من یه وام صندوق یکم نوشتم که ۶۰ میلیون هست
   یعنی برای ساخت فقط از ۵۰ میلیون میتونم استفاده کنم؟

    سید مسلم ثابتی

    سید مسلم ثابتی · اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۷ در ۴:۰۶ ق.ظ

    وام ساخت از مسکن یکم ۶۰ میلیون است (در شهرهای بزرگ)

مارال · اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۷ در ۵:۱۴ ق.ظ

با سلام و ممنون از سایت خوبتون.سوال بنده در خصوص وام ایثار گری مسکن هست. آیا به واحد مسکونی با ارزش نزدیک به ۴۰۰ ملیون که از وام مسکن ۴۰ ملیونی استفاده کرده است و در حال ساخت میباشد وام ایثارگری تعلق میگیرد یا خیر؟ به عبارتی آیا میتوان برای یک واحد مسکونی توام از وام مسکن و وام ایثار گری استفاده کرد یا خیر؟

  سید مسلم ثابتی

  سید مسلم ثابتی · اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۷ در ۲:۱۱ ب.ظ

  سلام. در ابتدا باید وام مسکن را گرفت و بعد از اینکه سند رهن شد برای وام جانبازی اقدام کرد.

رضوان نیا · اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۷ در ۴:۰۹ ب.ظ

سلام ممنون از پاسخگویی خوب شما
بنده قبلاً وام ۳۵ میلیونی مسکن و ۱۰میلیونی جعاله سال ۹۵ دریافت کردم. امکان دریافت وام ۸۰ میلیونی یا بیشتر روی همین سند هست؟ آیا نیاز به تسویه وام قبلی هست.؟
در صورت تسویه وام قبلی تا چه مقدار میتونم وام بگیرم از طریق اوراق ؟ ممنون از پاسخگویی شما
درضمن ساکن شهر تهران هستم.

  سید مسلم ثابتی

  سید مسلم ثابتی · اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۷ در ۵:۱۵ ب.ظ

  سلام. بر روی سندی که بنام خودتان باشد فقط میتوانید وام جعاله بگیرید و از آنجا که قبلا جعاله گرفته اید امکان اخذ مجدد وام جعاله هم وجود ندارد.

محسن · اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷ در ۱۰:۰۲ ب.ظ

سلام جناب اقای ثابتی ممنون از کانال و وبلاگ خوب و کاربردیتون یه سوال داشتم من و همسرم دوماه دیگه یکسال سپرده گذاری مسکن یکم تمام میشه و میتونیم واممون رو بگیریم شنیدم قراره سود به هشت درصد و مبلغ وام از شصت میلیون به نفری هشتاد میلیون افزایش پیدا کنه ایا حقیقت داره؟ و اگر باشه شامل ما هم میشه؟تا دو ماه دیگه احتمالش هست تصویب و اجرایی بشه؟ وایا باید بیشتر پول بمونه تو حساب که وام بشه هشتاد میلیون؟ ممنون میشم اکه پاسخ بدید سپاس

  سید مسلم ثابتی

  سید مسلم ثابتی · اردیبهشت ۷, ۱۳۹۷ در ۱۱:۲۱ ق.ظ

  سلام. هنوز بخشنامه ای در این زمینه ابلاغ شده . در صورت ابلاغ در کانال اطلاع رسانی خواهم کرد و جزییات را شرح خواهم دارد

وحید · اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷ در ۹:۳۴ ب.ظ

سلام
با توجه به اینکه سود وام مسکن یکم کاهش یافته ایا این کاهش برای بنده که هفته گذشته تشکیل پرونده دادم هم اعمال میشه یا نه

  سید مسلم ثابتی

  سید مسلم ثابتی · اردیبهشت ۷, ۱۳۹۷ در ۱۱:۱۹ ق.ظ

  سلام. در صورت ابلاغ بخشنامه وتا قبل از ارسال نامه دفترخانه میتوانید از کاهش نرخ استفاده کنید.

امیر · اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷ در ۳:۵۱ ب.ظ

با سلام و عرض خسته نباشید بابت وبلاگ بسیار جامع و کامل شما
بنده وامی دارم که حدوداً ۱ سال از دریافت آن گذشته است و قرارداد مربوط به این وام ۱۰ ساله است.
سوال من این است که آیا این امکان وجود دارد تا قرارداد خود را از ۱۰ ساله به ۵ ساله تبدیل کنم و به تبع آن میزان پرداختی مربوط به اقساط خود را افزایش دهم ؟

  سید مسلم ثابتی

  سید مسلم ثابتی · اردیبهشت ۷, ۱۳۹۷ در ۸:۲۵ ب.ظ

  سلام. امکان تغییر قرارداد وجود ندارد با این حال میتوانید منبعد به جای اقساط همیشگی مبلغ اقساط خود را معادل با اقساط ۵ ساله افزایش داده و قسط بیشتری پرداخت کنید تا وامتان زودتر تمام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *