بانکداری شرکتی و خلق شیوه های جدید بانکی

دسته بندی :

یکی از شیوه های پذیرفته شده بانکداری در تمامی بانک های دنیا، بانکداری شرکتی (Corporate Banking) است. در این شیوه از بانکداری کلیه خدمات مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می گردد.

بانکداری شرکتی تلاشی فراگیر برای تمرکز بر نیازهای مشتریان شرکتی و خلق راه حل های بانکی و مالی متناسب برای پاسخگویی موثر و دقیق به آنها است. در بانکداری شرکتی، علاوه بر ارائه خدمات تسهیلات و تعهدات، مدیریت دریافت ها و پرداخت ها و…، خدماتی چون مدیریت ریسک، مدیریت نقدینگی، روش های دیگر تامین مالی و خدمات مشاوره ای نیز به مشتریان بانکداری شرکتی ارائه می گردد.

تدابیر اندیشیده شده در نظام بانکداری شرکتی به گونه ای است تا تمامی نیازهای مالی و بانکی یک کسب و کار (فرد یا شرکت) را در قالب خدمات و محصولات قابل ارائه به بهترین، سریعترین و دقیقترین شکل ممکن برآورده ساخته و ضمن کمک به مدیریت منابع مالی، می کوشد تا زمینه های رشد و شکوفایی مشتریان خود را بیش از پیش فراهم آورد.

مشتریان بانکداری شرکتی

تمام اشخاص حقیقی و حقوقی با استناد به صورت های مالی حسابرسی شده که دارای فروشی بیش از ۱۰۰میلیارد ریال در سال هستند و یا حداقل ۳۰میلیارد ریال تسهیلات استفاده نموده و یا می نمایند، در زمره مشتریان بانکداری شرکتی قرار می گیرند.

شرکت های جدیدی که در آستانه شروع فعالیت قرار دارند با توجه به صنعت، سرمایه اولیه و برنامه های توسعه ای و رشد، بازارها و … بررسی شده و بر اساس پیش بینی فروش طی ۳سال آتی در طبقه بندی فوق قرار می گیرند. بانکداری شرکتی خدمات خود را با هدف همراهی و کمک به شرکت های مذکور برای تحقق اهداف توسعه ای ارائه می نماید.

اهداف و خط مشی ها

۱- پیشتازی و نوآوری در ارائه محصولات و خدمات کامل و متنوع بانکی در حوزه بانکداری شرکتی با هدف ارزش آفرینی بیشتر برای مشتریان.
۲- افزایش سرعت، دقت و کیفیت در ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان شرکتی.
۳- کمک به کسب و کارها برای رشد و توسعه از طریق مدیریت منابع مالی.
۴- بهبود ارتباط های کاری سازنده و یادگیرنده.
۵- فراهم آوردن امکان ارائه خدمات تخصصی و اختصاصی به هریک از مشتریان شرکتی.
۶- بهینهسازی ترکیب دارایی ها و بدهی های مشتریان شرکتی به منظور مدیریت ریسک.
۷- کمک به کسب و کارهای کشور برای کاهش مستمر مطالبات خود.
۸- انجام مشاوره های تخصصی در حوزه های بازاریابی، حقوقی، مالیاتی و …

ساختار بانکداری شرکتی

ساختار منعطف و تخصصی بانکداری شرکتی بسترها و زیرساخت های لازم برای تصمیم گیری های متناسب، برای پاسخگویی به نیاز مشتریان شرکتی و ارائه خدمات تخصصی را فراهم آورده است.

مدیریت امور دفاتر بانکداری شرکتی و بازاریابی با انجام وظایف مربوط به جذب، حفظ و رشد مشتریان شرکتی با اختیارات کامل و با تجهیز دفاتر خود در اقصی نقاط کشور بر آن است تا ارزش افزوده و رضایت حداکثری برای مشتریان بانکداری شرکتی به ارمغان آورد. مدیریت اعتبارات شرکتی از طریق سیستم های اعتبارسنجی، در نظر دارد تا فرآیند حساس و پویای اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات و تعهدات کاملا تخصصی را با سرعت، دقت و کیفیتی بیش از پیش محقق سازد. این دپارتمان در هماهنگی کامل با دفاتر بانکداری شرکتی خدمات مورد نیاز مشتریان را به صورت ویژه و اختصاصی مصوب و از طریق دفاتر و مدیران حساب ارائه می نماید.[su_pullquote]بانکداری شرکتی تلاشی فراگیر برای تمرکز بر نیازهای مشتریان شرکتی و خلق راه حل های بانکی و مالی متناسب برای پاسخگویی موثر و دقیق به آنها است[/su_pullquote]
مدیریت محصولات و خدمات مشاوره یکی دیگر از اجزای زنجیره ارزش آفرینی برای مشتریان شرکتی است که آماده است انواع خدمات مشاوره ای برای بهبودهای کاری، اصلاح ساختارها و عملکردهای مالی، بر حسب رتبه و اعتبار مشتریان بانکداری شرکتی به آنها ارائه نماید. دفاتر بانکداری شرکتی، دپارتمان های مستقل کاری زیر نظر مدیریت امور دفاتر بانکداری شرکتی و بازاریابی اند که به منظور ایجاد ارتباط ها و تعاملات سازنده کاری با مشتریان در مناطق جغرافیایی تعیین شده مستقر و به ارائه خدمات تخصصی اشتغال دارند.

این دفاتر با همراهی شعب معین مشخص شده تمامی خدمات را بر حسب اولویت و خواست مشتریان از طریق مدیران حساب شرکت بدون نیاز به حضور فیزیکی ارائه می نمایند.

چهار حقیقت اصلی در بانکهایی که ساختار بانکداری شرکتی را ایجاد نموده اند وجود دارد.

۱- تلاش مستمر برای درک ماهیت واقعی کسب و کار خود به منظور بهینهسازی واحدهای تولیدی و کانالهای توزیع
۲- فقدان یک چارچوب تئوریک و مدل مفهومی غالب برای بانکداری شرکتی
۳- ریسک زیاد عدم هماهنگی استراتژی، خط مشیهای بازار، شکلهای سازمانی خرد و کلان و سخت و نرم.
۴- فزایش فشار برای اینگونه تغییرات که به مدیران و کارمندان بانکها تحمیل می شود و کارکنان این حوزه باید مهارتها و توانمندیهای خود را طبق یک الگوی جدید که نسبت به گذشته از وضوح و روشنی کمتری برخوردار است توسعه دهند.

اهداف بانکداری شرکتی

اهداف بانکداری شرکتی در بانکها عبارتند از :
[wp-svg-icons icon=”radio-checked” wrap=”i”] افزایش حجم کسب و کار در حوزه شرکتی با رجوع به مشتریان جدید و بالقوه

[wp-svg-icons icon=”radio-checked” wrap=”i”] افزایش رضایت مشتریان شرکتی

[wp-svg-icons icon=”radio-checked” wrap=”i”] افزایش درآمد حوزه شرکتی

[wp-svg-icons icon=”radio-checked” wrap=”i”] افزایش ارزش افزوده اقتصادی در حوزه شرکتی

بخش بندی بازار بانکداری شرکتی

بانکهای ایتالیایی معیارهای بخش بندی زیر را برای بانکداری شرکتی درنظر گرفته اند. بر طبق نتایج تحقیقات انجام شده معیار حجم فروش شرکت و انتخاب ذهنی شرکتها مهمترین معیارهای بخشبندی بازار مشتریان شرکتی در این بانک ها عبارتند از:

[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] حجم فروش موسسه
[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] مقدار معین حد اعتباری
[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] میزان مصرف شده حد اعتباری
[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] نرخ رشد فروش
[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] حجم کل کسب و کار
[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] سهم بانک از کل خطوط اعتباری ایجاد شده توسط بانکها
[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] بخش کالا و صنایع
[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] نوع حقوقی مشتری
[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] انتخاب ذهنی موسسات خاص
[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] سایر (ارزش افزوده اقتصادی)

سطح مدلهای بخشبندی بازار شرکتی در دنیا بیانگر این است که تفکیک بخشهای بانکداری خرد و شرکتی در دنیا در سطح اولیه و ضعیف قرار دارد که تنها توانسته مشتریان شرکتی بزرگ را از سایر مشتریان بانکی تفکیک نماید و بخشبندی پیچیده تری به منظور بکارگیری استراتژی فعالتر و ارائه خدمات متمایزتر برای مشتریان بخشهای مختلف بانکداری شرکتی مشاهده نشده است.

بانکداری شرکتی

محصولات و خدمات بانکداری شرکتی

شکل عرضه بانکداری شرکتی به طور نزدیک با ویژگیهای خاص محصولات ارائه شده به مشتریان شرکتی ارتباط دارد. خدمات بانکداری شرکتی در سه دسته اصلی اعتبارات شرکتی، خدمات مالی شرکتی و مشاوره تقسیم می شود. نتایج تحقیق بیانگر این است که بخش اعتبارات شرکتی از بیشترین اولویت و اهمیت در بانک های مورد بررسی برخوردار است.

حوزه های اصلی خدمات بانکداری شرکتی عبارتند از :

[wp-svg-icons icon=”star-3″ wrap=”i”] سیستم پرداخت
[wp-svg-icons icon=”star-3″ wrap=”i”] مدیریت نقدینگی
[wp-svg-icons icon=”star-3″ wrap=”i”] اعتبارات شرکتی
[wp-svg-icons icon=”star-3″ wrap=”i”] مدیریت ریسک مالی
[wp-svg-icons icon=”star-3″ wrap=”i”] مدیریت ریسک تجاری
[wp-svg-icons icon=”star-3″ wrap=”i”] مدیریت دارایی
[wp-svg-icons icon=”star-3″ wrap=”i”] خدمات مالی شرکتی
[wp-svg-icons icon=”star-3″ wrap=”i”] خدمات بازار
[wp-svg-icons icon=”star-3″ wrap=”i”] خدمات بین المللی سازی

ساختار سازمانی بانکداری شرکتی

بخش بندی بازار، اختصاصی سازی فرایندها و ساختارهای سازمانی، تفکیک مسئولیت های تصمیم گیری برای ترکیبات مختلف محصول/ بازار گزینه های مختلفی را بین بانکهای مختلف ترسیم نموده است. بررسیها نشان می دهد بانکهای مورد مطالعه گرایش به بخشبندی بر مبنای بازار دارند و این هدف اصلی در بانکداری شرکتی دنبال می شود.
نیاز به مدیریت بانک بر طبق رویکرد پرتفولیو منتهی به ایجاد مراکز شرکتی می شود که ابزارهای خاص خود را برای مدیریت ریسک، برنامه ریزی استراتژیک و تخصیص منابع بانک را به همراه دارد. به طور کلی بررسی گزینه های مختلف سازماندهی بر اساس سه ویژگی اصلی ساختارها از قبیل طراحی سازمانی (بر طبق ترکیبی از بازار جغرافیایی، بخش مشتریان و محصولات) ، استقلال عملیاتی و مسئولیت درآمدزایی یا مرکز سوددهی قابل تشریح هستند. طراحی ساختار بانکداری شرکتی در چهار بخش زیر قابل بررسی است :

[wp-svg-icons icon=”quotes-left” wrap=”i”] اداره مرکزی (بخشبندی استراتژیک): یک بخش می تواند به طور مستقل خط مشیهای طراحی محصولات، قیمت گذاری و توزیع را برای مشتریان شرکتی تنظیم نماید.

[wp-svg-icons icon=”quotes-left” wrap=”i”] ادارات منطقه ای (بخشبندی منطقه ای): مدیران مناطق برای یک بخش مشخصی از بازار مشتریان شرکتی تخصیص می یابند و با شبکه شعب همکاری دارند.

[wp-svg-icons icon=”quotes-left” wrap=”i”] شبکه شعب (بخش بندی شعبه ای): شعبی که برای یک بخش از مشتریان تخصیص می یابد

[wp-svg-icons icon=”quotes-left” wrap=”i”] نقش های ارتباطی (بخشبندی حرفه ای): بانکداران شرکتی که در شعب خدمات ارائه می کنند. آنچه که در بخش ساختار سازمانی بانکداری شرکتی بسیار بحث برانگیز میباشد ساختاری است که بانک در خصوص شکل شعبه و نحوه تعامل با  شعب طراحی می نماید.

برای آشنایی با سامانه بانکداری شرکتی بانک مسکن می توانید از این صفحه استفاده کنید.

بانکداری شرکتی

[su_button url=”https://telegram.me/joinchat/ArbDpjxHJr7_cS4hBVpaOw” target=”blank” style=”3d” background=”#2bafff” color=”#d8fbff” size=”6″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: location-arrow” text_shadow=”0px 1px 0px #00319b”]در این کانال عضو شده و با انواع وام مسکن به زبانی ساده آشنا شوید.[/su_button]

[su_button url=”http://maskanbankblog.com/applications/” style=”3d” background=”#8cff21″ color=”#005f16″ size=”6″ wide=”yes” center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: mobile” text_shadow=”0px 1px 0px #ffffff”]اپلیکیشن های مفیدی در رابطه با انواع وام های مسکن دانلود کنید.[/su_button]

۰ ۰ vote
Article Rating
کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی
Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
newest
oldest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
میلاد
میلاد
آذر ۲۸, ۱۳۹۵ ۸:۳۴ ب٫ظ

با سلام و خسته نباشید ایا مقاله ای در زمینه بانکداری شرکتی دارید لطفا معرفی کنید .

م
م
خرداد ۴, ۱۳۹۵ ۸:۲۱ ق٫ظ

سلام و خسته نباشید جناب آقای ثابتی و تشکر که با حوصله به سوالات مخاطبانتون جواب میدید . من همون م هستم و سوالم هم این بود اگر یک آپارتمان پروانه ساختش که توسط تعاونی مسکن یکی از ارگان های دولتی ساخته شده مربوط به سال ۷۲ باشه ولی تا سال ۷۶ تمدید شده باشه و پایان ساختش سال ۸۰ باشه می خواستم ببینم آیا ملاک بانک در پرداخت تسهیلات پروانه ساخت اولیه هست یا پروانه ساخت تمدید شده و یا پایان ساخت . و آیا اینکه توسط تعاونی مسکن ساخته شده تاثیری در محاسبه سال ساخت داره یا نه… Read more »