اوراق حق تقدم بانک مسکن

در بانک مسکن شیوه های مختلفی برای اخذ وام مسکن چه در جهت ساخت یا خرید منزل مسکونی وجود دارد. مانند افتتاح حساب جوانان یا صندوق پس انداز مسکن و یا به تازگی حساب صندوق پس انداز یکم.

اوراق حق تقدم بانک مسکن از دیگر منابع تامین وام مسکن است که در این نوشته قصد دارم به اختصار گذری بر شرایط و خصوصیات این وام داشته باشم.

به طور کلی دو روش برای اخذ وام مسکن وجود دارد:

۱- سپرده گذاری

۲- بدون سپرده گذاری

روش سپرده گذاری با افتتاح حساب صندوق پس انداز جوانان، صندوق مسکن و صندوق یکم امکانپذیر است که حداقل یکسال پس از افتتاح امکان اخذ وام وجود دارد.

اما فرض کنیم فردی نمیتواند به مدت یکسال برای دریافت وام صبر کند و یا نقدینگی موجود برای افتتاح حساب و رسوب جهت وام پس انداز را نداشته باشد در این حالت وی می تواند از گزینه خرید اوراق بانک مسکن استفاده کند.

این اوراق که در فرابورس معامله می شود راهکاری سریع اما کمی گرانتر برای تامین مالی خرید مسکن می باشد به نحوی که تمامی مراحل این وام از اولین مراجعه تا اخذ وام کمتر از یک ماه صورت می گیرد.

بیشتر بخوانید:  فروش اقساطی تدریجی تسهیلات مشارکت بانک مسکن

 اوراق حق تقدم بانک مسکن  از کجا می آیند؟

در سبد سپرده های بانک مسکن حسابی به نام حساب ممتاز وجود دارد که به این سپرده گذاران علاوه بر کسب سود کوتاه مدت (یا۳ ماهه، ۶ ماهه و ۹ماهه) بنا بر نوع آن حساب ممتاز، هر ۶ ماه یا هر ماه، اوراقی به عنوان بازده حساب تعلق می گیرد. این اوراق بهادار بوده و در قالب برگه های ۵۰۰ هزار تومانی به سپرده گذار تعلق می گیرد. حال اگر فرد سپرده گذاری که این اوراق به وی تخصیص یافته نیازی به این اوراق نداشته باشد یا به اصطلاح نخواهد از وام آن استفاده کند می تواند این اوراق را به راحتی در شعب بانک مسکن (یا کارگزاری های معتبر بورس) به فروش برساند و پس از فروش آن پول برابر با ارزش بازار روز آن به حسابش وایز خواهد شد.

پس سپرده گذاران حساب ممتاز از دو جنبه سود می کنند:

۱- دریافت سود علی الحساب ماهانه بنابر مدت سپرده گذاری(۳ یا ۶ یا ۹ ماهه)

بیشتر بخوانید:  انتقال مانده بدهی و تعویض وثیقه یک ملک

۲- عایدی ناشی از فروش اوراق تخصیص یافته به حسابشان

وام اوراق:

پس فرد سپرده گذار اوراق خود را در فرابورس به فروش گذاشته است. حال فرد دیگری که به دنبال وام است با مراجعه به بانک مسکن درخواست خرید اوراق می دهد و در واقع اوراق فرد سپرده گذار را از فرابورس می خرد و پولی که او به عنوان خرید اوراق واریز می کند به حساب فرد سپرده گذار می رود.

این وام با بازپرداخت ۱۰ ساله، نرخ سود ۱۶ درصد و سقف وام ۳۵ میلیون تومان در تمامی شعب بانک مسکن در قبال ساخت یا خرید خانه های کمتر از ۲۰ سال ساخت قابل پرداخت است.

مراحل دریافت وام اوراق حق تقدم بانک مسکن را به صورت تصویری در این اینفوگرافی ببینید:

وام اوراق بانک مسکن

اوراق حق تقدم بانک مسکن

 

 

سید مسلم ثابتی

سید مسلم ثابتی

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی