حسابهای ممتاز بانک مسکن و انواع آن

تغییر در مطالب این پست

برخی از مطالب موجود در این پست تغییر کرده و به زودی پستی جدیدتر منتشر خواهد

در پستهای قبلی مطالب متعددی را در رابطه با انواع حسابهای ممتاز بانک مسکن نوشته ام. همانگونه که قبلا قول داده بودم در این پست به طور کامل انواع حسابهای ممتاز حقیقی و حقوقی را با شرایط کامل و خصوصیات آنها و همچنین میزان سود آوریشان مورد بررسی قرار می دهم.

حسابهای ممتاز را میتوان به دو دسته کلی ” حسابهای ممتاز با تخصیص سود ” و حسابهای ممتاز بدون تخصیص سود ” دسته بندی کرد.

حسابهای ممتاز با تخصیص سود:

این دسته از حسابهای ممتاز هم دارای سود ماهانه بوده و هم اینکه با توجه به نوع حساب، به آنها اوراق تعلق خواهد گرفت. حسابهای ممتاز با تخصیص سود خود به چند دسته دیگر تقسیم می شوند:

حساب ممتاز عادی با سقف اوراق ۵۰ میلیون تومان ( کد ۸۷۲۶):

درصد تخصیص این حساب معادل ۳۰ درصد متوسط موجودی تمامی حسابهای این کد در شعبه می باشد که با توجه به موجودی حساب حداقل هر ۶ ماه به حساب اوراق تعلق خواهد گرفت. جدول تخصیص اوراق حساب ممتاز به این حساب در این پست نشان داده شده.نرخ سود ماهانه ان ۱۱ درصد و قابلایت واریز و برداشت هم دارد.

از آنجا که این حساب نیاز به رسوب مبلغ خاصی برای تخصیص اوراق ندارد میتواند گزینه مناسبی برای درآمدهای نامنظم و یا فصلی باشد. البته از آنجا که سقف تخصیص  اوراق این حساب بالاتر از انواع دیگر است، برای مشتریان دارای منابع مالی بالا این سپرده را پیشنهاد می کنم. البته لازم به ذکر اس که تخصیص اوراق به این حساب در تعهد بانک نیست.

حساب ممتاز عادی با سقف اوراق ۱۷میلیون تومان ( کد ۸۷۳۶):

این حساب همانند حساب ۸۷۲۶ می باشد با این تفاوت که طبق این جدول با مبالغ کمتری نیز می توان شامل حال اوراق شد. نرخ سود علی الحساب این حساب ۱۱ درصد و با فرض قیمت هر اوراق در بازار ۱۰۰٫۰۰۰ تومان، میتوان انتظار عایدی ۳۱ درصد سالانه را داشت. این حساب همانند ممتاز ۸۷۲۶ دارای سقف مشخصی از اوراق است. اوراق این حساب هم تضمینی نیست.

بیشتر بخوانید:  پس انداز پول و راههای ساده ای برای افزایش آن
حساب ممتاز حقیقی خاص (کد ۸۷۲۷) و حقوقی (کد ۸۷۲۸):

درصد تخصیص اوارق به این حساب ۳۳ درصد است و نرخ سود علی الحساب آن هم ۱۱ می باشد. تفاوت این نوع حساب با دو مورد قبلی در این است که تخصیص اوراق به این حسابها تضمینی و بدون سقف است.

همانگونه که گفته شد درصد تخصیص اوراق به این حساب ۳۳ درصد موجودی است پس با وجود متوسط موجودی ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان در هر ماه، یک سهم اوراق به این حساب تعلق میگیرد که با توجه به این عایدی می توان انتظار سود ۱۷ درصدی را داشت. (با فرض قیمت هر سهم ۱۰۰٫۰۰۰ تومان) . واریز و بداشت به این حساب آزاد است و میتوان مانند دیگر حسابهای ممتاز، از آن به عنوان حساب پشتیبان جاری استفاده کرد اما باید در نظر داشت که کاهش موجودی به زیر ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان باعث عدم تخصیص اوراق به حساب خواهد شد و فقط سود ۱۱ درصدی را در پی خواهد داشت.

ممتاز پویا حقیقی خاص (کد ۸۷۳۷) و ممتاز حقوقی پویا (کد ۸۷۳۸):

به موجودی این حساب سالانه ۲۷ درصد اوراق تعلق خواهد گرفت. و نرخ سود علی الحساب آن ۱۱ درصد است که با فرض گذشت ۳ ماه از تاریخ افتتاح حساب، مابه التفاوت سود ۳ ماهه (معادل ۳ درصد ) را دریافت میکند. محدودیت افتتاح این حساب مبلغ آن می باشد که در تهران و شهرهای بزرگ ۵۰ میلیون تومان است و در سایر شهرها ۲۳ میلیون تومان.

با توجه به درصد تخصیص اوراق به هر ۲۳ میلیون تومان موجودی حساب، هر ماه به طور قطعی یک سهم تعلق خواهد گرفت که در این حالت میتوان انتظار سود ۱۹ درصدی را از این سپرده داشت.

سپرده ممتاز کوتاه مدت وبژه حقیقی (کد ۷۸۳۲) و حقوقی (کد ۸۷۳۷):

درصد تخصیص اوراق به این حساب معادل ۲۷ درصد موجودی حساب خواهد بود که آن اوراق به طور ماهانه به حساب تعلق می گیرد.نرخ سود علی الحساب آن ۱۴ درصد و به مدت سه ماه قابلیت واریز و برداشت ندارد. حداقل مبلغ جهت افتتاح ۱۶ میلیون تومان است اما رای دریافت مرتب و ماهانه هر ماه حداقل یک سهم موجودی حساب باید ۲۳ میلیون تومان باشد.

بیشتر بخوانید:  خلق پول توسط بانک ها

عایدی این حساب هم سالانه ۱۹ دردص خواهد بود (با احتساب ارزش هر سهم ۱۰۰٫۰۰۰ تومان)

حسابهای ممتاز

حسابهای ممتاز

حساب های ممتاز بدون تخصیص سود:

سپرده ممتاز عادی بدون سود (کد ۸۷۳۲):

این نوع از حساب های ممتاز فاقد سود ماهانه می باشند و فقط به آنها معادل ۴۵ درصد موجودی اوراق تعلق میگیرد.

با توجه به درصد بالای تخصیص اوراق به این حساب، شرکتهای بزرگ در جهت تامین رفاه کارکنانشان میتوانند از اوراق این حساب برای تامین هزینه  مسکن کارکنانشان استفاده کنند. همچنین افراد یا سازمانهایی که به هر علتی قادر یا متمایل به دریافت سود نیستند نیز میتوانند با افتتاح این حساب از اوراق متعلقه و عایدی ناشی از آن استفاده کنند.

همچنین این حساب گزینه مناسبی برای خیرین جهت مشارکت در تامین مسکن اقشار ضعیف نیز می باشد.

با توجه که این حساب سود ماهانه ندارد ولی با وجود تخصیص درصد بالای اوراق به آن می توان انتظار عایدی ۲۰ درصد را داشت.

سپرده ممتاز بدون سود حقیقی خاص (کد ۸۷۳۳) و حقوقی ((۸۷۳۴):

این حساب ممتاز نیز همانند حساب ۸۷۳۲ فاقد سود میاشد و با ۴۵ درصد تخصیص اوراق به طور سالانه، درصد بالایی از اوراق را دارد با این تفاوت که حداقل مبلغ موجودی برای دریافت اوراق بایستی ۱۶ میلیون تومان باشد.تا هر ماه به آن اوراق تعلق بگیرد.

جدول زیر خلاصه شده مطالب بالاست که میتوانید به طور کامل و یکپارچه با انواع حساب ممتاز آشنا شوید.

حسابهای ممتاز

Save

Save

سید مسلم ثابتی

سید مسلم ثابتی

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی