انتقال مانده بدهی و تعویض وثیقه یک ملک

انتقال مانده بدهی

پرداخت ما‌به‌التفاوت تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن در زمان انتقال مانده بدهی، از محل انواع حساب‌های تعهدی مانند صندوق پس انداز مسکن، جوانان و یکم و اوراق گواهی حق تقدم (به تنهایی یا توأم) با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط تا سقف های ۶۰۰ میلیون ریال در تهران، ۵۰۰ میلیون ریال در مراکز استان ها و شهر های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۴۰۰ میلیون ریال در سایر مناطق شهری امکان پذیر می باشد.

جهت دریافت این ما به التفاوت، مانده بدهیِ حین الفسخ (پس از کسر سود سال های آتی) تسهیلات قبلی مورد محاسبه قرار میگیرد

به عبارتی اگر ۳ سال پیش بر روی ملکی وامی به مبلغ ۲۰ میلیون گرفته شده و اکنون خریداری قصد خرید خانه را دارد، خریدار میتواند تا سقف های تعیین شده اوراق خریداری کرده و یا از امتیاز سپرده خود استفاده کند تا ما به التفاوت وام را دریافت کند.

انتقال مانده بدهی و تعویض وثیقه

انتقال مانده بدهی و تعویض وثیقه

تعویض وثیقه

پرداخت ما‌به‌التفاوت تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن در زمان تعویض وثیقه ، از محل انواع حساب‌های تعهدی و اوراق گواهی حق تقدم (به تنهایی یا توأم) با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط تا سقف های ۶۰۰ میلیون ریال در تهران، ۵۰۰ میلیون ریال در مراکز استانها و شهر های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۴۰۰ میلیون ریال در سایر مناطق شهری امکان پذیر می باشد.

بیشتر بخوانید:  حسابهای ممتاز بانک مسکن و انواع آن

جهت دریافت این ما به التفاوت، همانند انتقال بدهی مانده بدهیِ حین الفسخ (پس از کسر سود سال های آتی) تسهیلات قبلی مورد محاسبه قرار میگیرد

البته باید توجه داشت که اگر برای دریافت ما به التفاوت در زمان انتقال مانده بدهی و تعویض وثیقه اوراق تهیه میکنید، سود این اوراق با نرخ جدید یعنی ۱۷٫۵ درصد اعمال خواهد شد و همچنین دریافت ما یه اتفاوت تسهیلات جعاله امکان پذیر نمی باشد. در این حالت اگر قبلا وام جعاله بر روی ملک مورد نظر گرفته شده که بایستی آن را تسویه نمود تا بتوان وام تعمیرات گرفت و اگر قبلا گرفته نشده میتوان همزمان با دریافت ما به التفاوت تسهیلات نسبت به دریافت وام جعاله اقدام کرد.

بیشتر بخوانید:  ۲۵ پرسش درباره وام خرید مسکن که به آنها پاسخ داده شده است.

 

 

 

 

سید مسلم ثابتی

سید مسلم ثابتی

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی