آشنایی با تسهیلات جعاله بانک مسکن

تسهیلات جعاله چیست؟ طبق تعریف دانشنامه ویکی پدیا جعاله در لغت به معنای مزدی است که در برابر انجام کاری قرار داده می‌شود. و در اصطلاح فقهاء صیغه‌ای است که ثمره آن به دست آوردن منفعتی است در برابر عوض، و شرط نیست کارمزد معلوم باشد. تعریف فقهی دیگر جعاله ملتزم شدن جاعل به دادن عوض است در قبال عملی که حلال و مقصود عقلاء است.
جعاله یک نوع عقد است. و جاعل با خواندن صیغه‌ای خود را ملزم می‌کند به این که هر کس فلان کار را برای او انجام دهد مستحق مزد و عوض است. مثلا زید حیوانش گم شده، می‌گوید هر کس حیوان گمشده مرا پیدا کند مبلغ صد تومان به او می‌دهم . جعاله از سه رکن تشکیل می‌شود.
۱- جاعل: کسی که درخواست انجام کار می‌کند.
۲- عامل: کسی که کار درخواستی را انجام می‌دهد.
۳- جُعل یا (جعیله): یا همان عوض و مزد.
در جاعل شرط است که بالغ و عاقل باشد و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع نکرده باشد ولی در عامل شروط ذکر شده شرط نیست.
بانک مسکن به منظور تعمیر یا تکمیل واحدهای مسکونی اقدام به پرداخت تسهیلات جعاله با روش های زیر می نماید:

تسهیلات جعاله با سپرده:

سقف تسهیلات جعاله  اعطایی با سپرده  ۵۰ میلیون ریال می باشد که از سپرده گذاری همین مبلغ در طی ۶ ماه می توان نسبت به اخذ آن اقدام نمود.
نرخ سود تسهیلات جعاله بامدت بازپرداخت حداکثر تا ۲ سال:  ۱۴درصدنرخ و بامدت زمان بازپرداخت بیش از ۲ سال(حداکثر ۵ سال): ۱۵ درصد(درصورت سپرده گذاری بیش از یکسال یک درصد تخفیف نرخ سود در نظر گرفته می شود)

بیشتر بخوانید:  امتیاز وام مسکن و روش محاسبه آن

سقف وام جعاله از محل سپرده ۵ میلیون تومان و از محل اوراق ۱۰ میلیون تومان است

**تسهیلات گیرنده یک ماه بعد از انعقاد قرار جعاله ملزم به پرداخت اولین قسط می باشد.

تسهیلات جعاله از محل اوراق:

سقف تسهیلات اعطایی بدون سپرده و از محل اوراق  ۱۰۰ میلیون ریال می باشد که باید نسبت به خرید اوراق به همین میزان از فرابورس (هم از طریق شعب و هم کارگزاری) اقدام کرد.
نرخ سود جعاله از محل اوراق، ۱۸ درصد می باشد و حداکثر ۵ سال قسط بندی می شود.

انــــواع وثــایـــق تسهیلات جعاله:

الف-در قبال تنظیم قرارداد داخلی صرفا بر روی پلاکهای مورد ترهین بانک:(از بابت تسهیلات فروش اقساطی خرید ویا فروش اقساطی)
*میزان وثیقه دریافتی: به میزان مجموع اصل و سود تسهیلات
*ضمانت دریافتی: ضمانت دو نفر کارمند دولت یا کسبه دارای پروانه کسب معتبر و امضای تسهیلات گیرنده و ضامنین در ذیل قرارداد داخلی(ترجیحا گواهی اشتغال بکار یا جواز کسب معتبر از تسهیلات گیرنده و ضامنین اخذ گردد.)
توضیح: در تسهیلات توام در توثیق وثیقه غیر منقول ضمن تنظیم دو فقره قرارداد داخلی،صرفا یک فقره قرارداد رهنی تنظیم می شود.

ب- در قبال سپرده سرمایه گذاری بلندمدت یا سپرده کوتاه مدت ویژه:
* میزان وثیقه دریافتی: ۱۱۰ درصد مجموع اصل وسود
* ضمانت دریافتی: نیازی نیست

ج – در قبال ترهین ششدانگ وثیقه غیر منقول یا مازاد آن
* میزان وثیقه دریافتی: به میزان مجموع اصل وسود
* ضمانت دریافتی: اخذ درآمد ابرازی متقاضی

بیشتر بخوانید:  بهای تمام شده پول

د- درقبال سپرده کوتاه مدت و حسابهای صندوق پس انداز مسکن،جوانان،صندوق ساخت ، ممتاز:
* میزان وثایق دریافتی: ۱۱۰ درصد مجموع اصل و سود تسهیلات
* ضمانت دریافتی: نیازی نیست

و- پرداخت تسهیلات تا سقف ۵۰ میلیون ریال به کارکنان دولت،با تنظیم قرارداد داخلی و ضمانت دو نفر کارمند دولت و اخذ گواهی درآمد و تعهد نامه سازمان متبوعه کارمند مبنی بر کسر اقساط ازحقوق تسهیلات گیرنده در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط توسط تسهیلات گیرنده بر روی واحدهایی که در رهن بانک قرار ندارند.

    مدارک لازم جهت اخذ تسهیلات جعاله با سپرده :

وثیقه ملکی :
۱-    فرم تکمیل شده درخواست تسهیلات ( میزان تسهیلات متعلقه براساس آخرین ضوابط و مقررات حساب صندوق پس انداز مسکن محاسبه و در فرم درج می گردد. ) و صورت برآورد هزینه ساختمان همراه با کروکی و آدرس در ظهر آن .
۲-       اصل و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی
۳-       اصل و فتوکپی سند مالکیت
۴-       گواهی درآمد متقاضی
۵-       رسید مبلغ پرداختی جهت علی الحساب ارزیابی
۶-       اصل و فتوکپی پایانکار ساختمانی درصورتی که همراه با تغییرات مورد نظر اضافات و تغییرات اساسی در ساختمان به عمل آید

 

 

سید مسلم ثابتی

سید مسلم ثابتی

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی